Bestyrelse

Formand

Ninna Møller       tlf. 21642715
Mejerivænget 32, 5853 Ørbæk

nibona-moeller@hotmail.com

Næstformand

Vivi Bak Kirkegaard
5856 Ryslinge

vivibak@mail.dk

Kasserer

Linda Søgaard Jensen
5871 Frørup

lindasoegaardjensen@gmail.com

Sekretær

Karen Frederiksen
5750 Ringe

karen_frederiksen@yahoo.dk

 

Suppleant

Lise Fenger

Annette Andersen

Hjemmeside

Mogens Hansen

5853 Ørbæk

info@magic-house.dk

 

Foreningens bank: Frørup Andelskasse kontonr. 5960  8060485

MobilePay: 40 78 78